JAK SE NEDAT ZAVŘÍT...


Nesmyslný protidrogový zákon trestající držení marihuany a pěstování konopí na marihuanu platí od začátku letošního roku. Jeho hlavní agent poslanec Pavel Severa je jistě spokojen, neboť zákon již přináší své první plody: jsou stíhány a souzeny -náctileté děti, které se nedopustily ničeho trestuhodného... Protože státní moc s největší pravděpodobností začne nesmyslný zákon brzy zneužívat i k perzekuci nonkonformních a "nepohodlných" dospělých kuřáků marihuany - mnoho z nich čte právě Hustler - proto jsem připravil stručný návod, co „jim" říct:

článek první : kosmická hra

Vše je hra. Tanec Pána Šivy vytvořil tento vesmír. Stejně tak je hrou to, co žijeme. Je to hra i s policií. Neberte tedy policistu, který vás přijde otravovat za marihuanu, apriorně jako nepřítele, netahejte do případu své osobní komplexy a úzkosti, a berte komunikaci s policií jako hru. Jak ze své, tak z jejich strany. To co vám říkají, to, čím vám vyhrožují, může být pravda. A nemusí... Nenechejte se vystrašit!!! Pravidla (přestože není nikdy plně garantováno, že budou policií dodržena) jsou následující.
Jste-li zajištěn (seberou vás), můžete být zajištěn pouze ze zákonných důvodů, které je vám policista povinen sdělit.
Policista se musí prokázat identifikačním číslem, služebním průkazem nebo odznakem kriminální policie.
Zajištění může trvat max. 48 hod, musí o něm být sepsán protokol.
Na vaši žádost je policista povinen o zajištění informovat blízkou osobu.
Pozor! Jako zajištěný nejste (ještě) obviněn, neběží proti vám trestní řízení, a tudíž nemáte právo na obhájce!
Jste-li zadržen, jde už o jinou kávu. Zadržení musí předcházet obvinění a k němu není kompetentní policie, ale vyšetřovatel. Jste-li zadržen, stáváte se účastníkem trestního řízení, vyšetřovatel vás musí vyslechnout, sepsat protokol a v něm uvést důvody zadržení.
Máte právo zvolit si obhájce a vyžadovat jeho přítomnost při výslechu. Pozor! Můžete být vyslýchán i v případě, že váš obhájce je zatím nedosažitelný!!!
Policejní orgán je povinen seznámit vás s vašimi právy. Zadržen můžete být maximálně na 48 + 24 hodin, v oněch 24 hodinách vás vyslechne soudce a rozhodne o tom zda budete propuštěn, nebo vzat do vazby. Nebude-li v této lhůtě rozhodnuto o vazbě, musíte být propuštěn.

článek druhý: co jim říct, když vás seberou při kouření s přáteli...

Pokud vás seberou při kouření s přáteli, jsou dvě základní varianty výpovědi, které vám nepřitíží. Buď jste kuřáky marihuany ochotnými si držení malého množství (což není trestný čin ale přestupek) ustát. Tehdy vám nepřitíží, když (stejně jako vaši přátelé) vypovíte, že jste drogu koupil od neznámého dealera a koupil jste jí množství menší než velké. Stejným způsobem nabyli drogu vaši přátelé. A tak si každý kouříte to svoje... Že máte jen jednoho jointa? Sesypali jste si každý to svoje dohromady a z toho jste si ubalili. Viz. slovník jazyka anglického : JOINT - společný, společně.
Druhou možností - když se k tomu, že jste kuřákem marihuany, nechceme před úřady přiznat - je, že jste drogu společně s lidmi, se kterými ji právě konzumujete, společně našli/dostali, a před tím než jste ji šli odevzdat na policii, jste si ji chtěli společně vyzkoušet... To víte, zajímalo nás to, neboť se o tom pořád píše v novinách...
Nikdy nesmíte úřadům sdělit kdo (nebyl-li jste to vy sám a nechcete-li svou výpovědí i za cenu rizika chránit druhé) trávu donesl!!! Mohl by to šeredně odskákat!!!
Samozřejmostí je, že nehulíte s cizími a podezřelými lidmi. Když už - pokud vám někde na párty jointa nabídnou sami - klidně si s nimi zakuřte. Ale kdo vám vlastně strčil tu cigaretu do ruky, to se přece nepamatujete!!! Vždyť jste zkouřenej!!! Nikdy nenabízíte - ani šluka - neznámým lidem, kouřit je doporučeno pouze s osvědčenými přáteli!!!

článek třetí: když to u vás najdou...

V tomto článku je třeba zastavit se nad mravním rozměrem nakládání s neoprávněně zakázanou drogou - marihuanou. Je třeba si uvědomit, že člověk, od kterého trávu máte, vám pomohl, riskoval, a vy máte povinnost jej krýt!!! Prásknout člověka, od kterého jste trávu dostali/koupili, je zločin!!! I kdyby vás měla policie natočené na videu, jak jemu dáváte peníze a on vám pytlík s čímsi - peníze, které jste mu dal, byly splátkou (před pár dny vás kamarád založil, když jste si nechali doma peněženku), pytlík, který vám předal, obsahoval šroubky do brýlí či něco podobného!!! Případně - když vás chytnou za ruku - vám vrací sáček s marihuanou, který je váš a ke kterému jste mu dali přivonět! Nikdy, za žádných okolností, však proti němu nesmíte svědčit. Šlo by o hřích, o nemravnost - stejně jako by jste udali - když vás chytnou zlitého za volantem - barmana, který vám nalil.
Tedy: Když u vás policisté najdou marihuanu, zvažte (nejlépe předem) zda jste ochoten ustát nálepku kuřáka trávy. Pokud ano: Mám to pro svou vlastní potřebu, koupil jsem od neznámého dealera na náměstí Republiky. Držení malého množství je přestupek - stejně jako když se váš pes někde vykálí a vy to lejno neuklidíte. Dostanete pokutu na obvodním úřadě a tím věc zhasne.
Pokud chcete skutečnost, že trávu kouříte, utajit, pak jste materiál, který u vás policie našla, nalezli na ulici (na lavičce v parku) a zatím jste neměli čas jej odevzdat policii.

článek čtvrtý: když vám přijdou sklidit...

V momentě, když zjistíte, že policie ví o vašich rostlinách - je jedno, zda jde o skleníkovky pěstované v bytě, nebo outdoor pěstovaný na zahrádce - ukliďte a zlikvidujte všechnu marihuanu, kterou máte. A rostliny nechejte růst...
Vždyť trestná je u nás výroba drog, ne pěstování konopí k zahradnickým či estetickým účelům. A rostliny konopí, které pěstujete pro potěchu oka, samozřejmě nejsou určeny k výrobě marihuany... I když bude mít vaše kytka 20% účinných látek (legální, průmyslové konopí smí mít do 0,3%) - vy jste to přece nevěděli, vždyť konopí nepěstujete ke kouření, ale k estetickým účelům. A semínka jste kdesi dostali - už nevíte od koho, máte je dlouho - a byli jste přesvědčení, že se jedná o konopí bez účinných látek. Pěstovali jste jej v dobré víře, že se nejedná o konopí určené k výrobě marihuany...

článek pátý: když vás chytnou že jste konopí někomu poskytli...

Popřete to. Nikdy jste nikomu marihuanu nedali a neprodali. Když vás chytnou za ruku, dávali jste klientovi přivonět - nešlo o prodej, měl vám materiál okamžitě vrátit. A pokud proti vám bude člověk, kterému jste trávu dali nebo prodali svědčit? Zasloužíte potrestat, protože svatá rostlina do rukou sviní a idiotů nepatří. A člověk, který práskne svého dodavatele, je buď svině nebo idiot.

článek šestý: jde o hubu!!!

Při jakékoli manipulaci s konopím mějte neustále na paměti, že jste jednak za hranicí zákona, za druhé - máte v rukou mocnou a magickou substanci!!! Proto při manipulaci (konzumaci, distribuci atd.) vždy zachovávejte úctu a pokoru!!!
Konopí nepatří do rukou dětem a puberťákům. Zkouřený člověk nesmí řídit auto či manipulovat se zbraní. Kouřit na veřejnosti je stejně nevkusné jako na veřejnosti souložit či chlastat - všechny tyto činnosti se mají provozovat ve specializovaných zařízeních či v soukromí. Ukazovat se na veřejnosti zkouřený je stejný společenský prohřešek jako ukazovat se nalitý.
A když už se dostanete do maléru - volejte konopného ombudsmana Marka Jedličku (0602-820736). Pokud budete stíháni za držení, kouření či pěstování méně než dvanácti rostlin, požádá za vás po zaslání protokolu o milost.


Ukazka clanku J.X.Dolezala (Reflex) pro casopis Hustler. Prepisoval Dally.

Globalní Osev 2000